המקובלים ואנחנו

מהו תפקידם של המקובלים? להביא את הגאולה. ללמד את עם ישראל איך להביא את הגאולה. לחיות ככה שאנשים יתפעלו מאורח החיים שלהם. דרך הדוגמא האישית שלהם תבוא הגאולה לעולם – כמו שאומרים מגולה לגאולה. ומה תפקידנו אנו? כתלמידי קבלה המקווים להיות מקובלים ביום מן הימים? תפקידנו לחיות את הכלל ׳ואהבת לרעך כמוך׳ כי דרך זה תבוא גאולה לעולם. ואיך נעשה זאת? איך נאהב את חברנו כשאנו ספוגים באהבה עצמית? זו משימה קשה מאוד. עלינו ללמוד את המקורות יומם ולילה ולשמוע מה המקובלים אמרו לנו לעשות, איך להתנהג זה עם זה, איך להיות ביחד מעל ההבדלים, כי רק ככה נוכל להגיע לגמר תיקון.

תפקיד המקובלים הוא להזכיר לנו שבלי תורה אין קמח, בלי עבודת ה׳ אין עבודה שמכבדת את בעליה. כל מה שאנו עושים בעולם הזה הוא תשקיף של מה שקורה בעולמות העליונים וזה, מלמדים אותנו המקובלים, יש בכוחנו לעשות את העבודה הרוחנית בכך שנהיה ביחד. יש לנו את הזכות להיות בדור האחרון בו כל הסודות פתוחים לעינינו, כל המקורות כתובים בלשון בני אדם. חובה עלינו לקרוא אותם ולהתבשם בהם, לנשום אותם לתוכנו בעזרת המקובלים, כי לבד אין בנו מעשים. יש לנו מורה מסור, חברים נפלאים ומקורות שיש לנו גישה אליהם. 

תפקיד המקובלים זה להראות לנו שאנו יכולים, בידינו היא. תפקיד המקובלים השתנה במשך הדורות. בעבר היה בידם לשמר את התורה ולהעביר אותה לתלמידים המועטים שהיום להם. זה היה תפקיד קדוש כי בלעדיהם לא היינו מקבלים את התורה עד היום. בימים אלה תפקיד המקובלים זה להפיץ את האור בעולם, להזכיר לכל אומה ואומה שאהבה אנוכית היא קצרת יום, ועלינו למצוא בתוכנו את האהבה לחברנו גם אם אנו לא מסכימים איתו, בייחוד אם אנו לא מסכימים איתם כי קל לאהוב מישהו שדעותיו דעותינו, ליבו כליבך, אבל לאהוב את האחר זה קשה אבל זה הכרחי.