ספר הזוהר להשגת עולמות עליונים

רק מי שהגיע להשגת העולם העליון יכול להבין את הזוהר

לפי הדעה הרווחת, בזוהר יש סגולות וישועות לכל מה שצריך בגשמיות וברוחניות. יש המדברים על 13 צינורות שדרכם עובר השפע, לפי אותה סברה רבי שמעון בר יוחאי חידש ותיקן 13 תיקונים כנגד אותם 13 צינורות. רק אם הצינורות האלה נקיים מכל העברות השפע יכול לעבור דרכם.

הזוהר עוסק בעולם העליון ומכאן גם הקושי להבינו, רק מי שהגיע להשגת העולמות העליונים יכול להרגיש בתוכו את הכתוב בזוהר. הזוהר מתאר את ההשפעה ההדדית של העולם הגבוה העליון על העולם האנושי ועל השפעת העולם האנושי על העולם העליון, השפעה ההדדית בין העולמות השונים זה מזה מהותית.

הפירוד נתפס כמקור הרע, גם החיבור בין שתי התכונות זכר ונקבה היא שאיפה עליונה. הנקבה מתוארת כשכינה שהיא בעפר בגלל חטאי בני ישראל וחזרתה תלויה בתיקונים שישראל יעשו. הזוהר מדבר על חלוקה של שתי תתי קבוצות המשלימות לאחד: ימין ושמאל, חסד ודין, טוב ורע, זכר ונקבה ועל האיזון והחיבור הנכון בין תתי הקבוצות. לפי הזוהר מעשי בני האדם משפיעים על האורות העליונים והם נועדו לתקן את הנפרדות האשלייתית שקיימת ובסופו אין האדם מתקן אלא הבורא הוא המתקן.

מקובלים במאה ה-13 וה-14 כתבו בספריהם קטעים מספר הזוהר ופרשו אותם. היו גם מקובלים שכתבו פירושים ישירים לספר הזוהר. לאחר שהאר"י גילה את הקבלה שלו החלו מפרשים לפרש את ספר הזוהר על פי קבלת האר"י. במקור ספר הזוהר נכתב בארמית, הוא תורגם לשפות שונות. 

מאז פרסום הזוהר הוא עורר לצד המשיכה אליו גם התנגדויות. חלק מההתנגדויות נבעו מאי הידיעה הברורה מי חיבר את הזוהר ומתי. חלק התנגדו בגלל שהזוהר תפס מקום מרכזי בקבלה. הקבלה התקבלה בזלזול על ידי המשכילים, הם אף ראו בה את אחד החוליים של היהדות ומכך באה התנגדותם לזוהר. עד היום הזוהר הוא מקור בלתי נדלה למחקרים, הוא מושך אליו רבים אף על פי שהן הם מבינים דבר. כוחו בקסם שהוא מהלך על רבים.