כוח המשיכה של ספר הזוהר

מה הסגולה שיש בספר הזוהר?

מה קסמו של ספר הזוהר? רבים וטובים, גם כאלה שאינם דתיים, ואפילו כאלה המתנגדים לדת מסיבותיהם מכניסים את הספר לביתם. "שיהיה" כך הם אומרים, " להזיק זה לא יכול". אחרים מאמינים או סתם חושבים שיש בו סגולה, שיש בו ברכה ולרוב אפילו לא יכולים להצביע מה הברכה, או מה הסגולה. דתיים מייחסים לספר הזוהר ברכה בכל תחומי החיים, החל מזיווג דרך פרנסה, רפואה, הצלחה ובעוד.  בספריית ספרי הקודש שבביתם תמצאו את ספר הזוהר במקום מרכזי ומכובד.

לפני שניוטון גילה את כוח המשיכה לא היה הסבר לעולם העגול שלנו שמאוכלס מכל צדדיו וגם מלמעלה ומלמטה. כך גם לגבי כוח המשיכה שיש לספר הזוהר ולכתרים הרבים שנקשרו לו ובגללם הוא מהלך קסם ומהפנט רבים אליו מחד, ומאידך מרחיק אחרים החוששים מהכוחות האדירים המיוחסים לו. עד שלא נגלה את הכוח המיוחד הזה לא נצליח להסביר מה קסמו של הזוהר.

מקובלים שגילו חלק מהסודות המיוחדים לספר הזוהר הסבירו בשפתם העליונה שגם היא סתומה לרובנו את סוד הקסם. הרב יהודה אשלג בהקדמה לספר הזוהר כתב: "היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור למעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו" כאמור ספר הזוהר גדוש סודות שיש האומרים שיתבארו בבוא הזמן.

כשם שבתחילה היו שטענו שהעולם נישא על גבו של אטלס, אחרים  תיארו את הארץ בצורת אי שטוח ועגול המוקף מכל עבריו על ידי ים, אחרים טענו שהוא ניצב על זנבות לוויינים, אחרים טענו שהארץ נישאת על גבות פילים, ועוד השערות, כך מצויות אין סוף סברות לכוח הזוהר. כך כנראה גם לגבי קסם הזוהר וכוח המשיכה שלו נוכל להסביר רק אחרי שנהיה בגילוי הכתוב שבו שעדיין סתום לרובנו.

יש לציין שהזוהר שנכתב לפני אלפי שנים דיבר על העולם הכדורי שבו חיים למטה בתחתית הכדור ולמעלה בחלקו העליון. דברים שהיו מנוגדים לסברה באותה עת. הזוהר גם מדבר על  עוד הרבה דברים שרק עם התפתחות המדע הפכו להיות ידועים. הוא מדבר גם על עוד הרבה דברים שהמדע עדיין לא גילה, חוקי הבריאה שעדיין לא פוענחו ואין לאנשים שמץ של הבנה בהם, למעט מקובלים שהגיעו לגמר תיקון ורואים מסוף העולם ועד סופו. זה אחד הקסמים של הזוהר שבדיעבד מגלים שכל מה שכתוב בו הוא אמת לאמיתה.